Dergi Yönetimi

Çankaya Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Can ÇOĞUN, Rektör , Çankaya Üniversitesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Çankaya Üniversitesi

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KIRCA, Çankaya Üniversitesi

Editör Asistanları
Gülden TANER, Çankaya Üniversitesi
Mustafa GÜNEŞ, Çankaya Üniversitesi