AMAÇ ve KAPSAM

Açık erişimli bir dergi olarak yayımlanan Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, beşeri ve sosyal bilimler alanında çifte-kör hakemlik sürecinden geçen ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan disiplinlerarası bilimsel makale, kısa notlar ve kitap eleştirileri gibi akademik çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir. Dergi; dil ve çeviri çalışmaları, yabancı dil eğitimi, dil ve psikoloji, yazın, edebi çeviri, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim, kuram ve kültür çalışmaları alanlarını kapsayan disiplinlerarası akademik çalışmalara yer verir. Bunun yanı sıra tek alana özgü özel sayılar yayımlamak derginin hedefleri arasındadır.

Beşeri ve sosyal bilimlerin ilgili alanlarındaki yeni bakış açılarını akademik çevreye yaymak derginin özellikle üzerinde durduğu bir konudur. Kapsamını oluşturan konularda halen üzerinde çalışılmakta olan uygulamalı ve/veya kuramsal araştırmaların daha geniş bir akademik çevrede tartışılmasını kolaylaştırmayı ve bunları bilim insanlarına ve kamuoyuna duyurmayı amaçlar. Dergi, Arastirmax Social Sciences Index ve Asos Social Science Index veri tabanlarında taranmaktadır.