DERGİ HAKKINDA

Açık erişimli bir dergi olarak yayımlanan Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, beşeri ve sosyal bilimler alanında çifte-kör hakemlik sürecinden geçen, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan disiplinlerarası bilimsel makale, kısa notlar ve kitap eleştirileri gibi akademik çalışmaları yayımlayan hakemli bir dergidir. Dergi, Arastirmax Social Sciences Index ve Asos Social Science Index veri tabanlarında taranmaktadır.

Dil ve çeviri çalışmaları, yabancı dil eğitimi, dil ve psikoloji, yazın, edebi çeviri, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim, kuram ve kültür çalışmaları alanlarını kapsayan disiplinlerarası akademik çalışmaların yanı sıra tek alana özgü özel sayılar yayımlamak derginin hedefleri arasındadır.

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 2004-2009 yılları arasında yayımlanan Çankaya University Journal of Arts and Sciences adlı akademik derginin devamı niteliğindedir. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi tarafından çıkartılan Çankaya University Journal of Arts and Sciences 2004 yılında yayımlanmaya başlamış ve 2009 yılı sonu itibariyle 6 cilt 12 sayıyı tamamlamıştır. 28.01.2009 tarihli kurul toplantısında yer alan değerlendirmeler sonucunda; Çankaya University Journal of Arts and Sciences dergisinin üçe ayrılarak mevcut derginin devamı olarak yayımlanması kararı alınmış ve uygulamanın 2010 yılında başlamasının uygun olacağı düşünülmüştür. Konularına göre eskiden yayımlanmakta olan Çankaya University Journal of Arts and Sciences,

isimlerini alarak üç uzmanlık alanında daha önceki dergimizin ilke ve hedeflerini takip ederek 2014 yılı Kasım ayına kadar yılda iki kez düzenli olarak yayımlanmıştır. 2018 yılı Aralık ayında yayımlanan sayısıyla Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences yeniden yayın hayatına başlamıştır.