Dergi Hakkında

Beşeri ve sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı amaçlayan Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Çankaya University Journal of Arts and Sciences adlı akademik derginin devamı niteliğindedir.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından çıkartılan Çankaya University, Journal of Arts and Sciences Dergisi 2004 yılında yayın hayatına başlamış ve 2009 yılı sonu itibariyle altı cilt oniki sayıyı tamamlamış bulunmaktadır.

2009 yılı Ocak ayında Tübitak Ulakbim’den alınan yazıya göre, dergimizin sosyal bilimler veri tabanında yer alma isteğinin değerlendirilmesi neticesinde 28.01.2009 tarihli kurul toplantısı veri tabanının bütünlüğü açısından derginin Fen ve Edebiyat olarak ayrılması önerisi tarafımıza iletilmiştir.

Bu kapsamda yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Çankaya University Journal of Arts and Sciences Dergisinin üçe ayrılarak mevcut derginin devamı ancak daha belirli konuların, uzmanlaşmanın varlığı ile yoluna devam etmesi kararı alınmış ve uygulamanın 2010 yılında başlamasının uygun olacağı düşünülmüştür. Konularına göre eskiden yayınlanmakta olan Çankaya University Journal of Arts and Sciences,

isimlerini alarak üç uzmanlık alanında daha önceki dergimizin yayın ilke ve hedeflerini takip ederek yayın hayatına devam etmektedir.