Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences beşeri ve sosyal bilimler alanında çifte-kör hakemlik sürecinden geçen ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan disiplinlerarası bilimsel makale, araştırma notları ve kitap eleştirileri gibi akademik çalışmaları yayımlayan açık erişimli hakemli bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kere yayımlanır.

Arastirmax Social Sciences Index ve Asos Social Science Index veri tabanlarında taranmaktadır.

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences İngilizce yazılmış özgün eserlere yer verir. Gönderilecek eserler 6000-8000 kelime sınırında olmalıdır. İngilizce ve Türkçe Öz 150-200 kelime sınırında olmalı ve anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesi Modern Language Association (MLA Style, 8th Edition) stilinde hazırlanmalıdır.
Dergiye gelen tüm eserler benzerlik indeksi açısından iThenticate programı ile incelenmektedir.

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences dil ve çeviri çalışmaları, yabancı dil eğitimi, dil ve psikoloji, yazın, edebi çeviri, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim, kuram ve kültür çalışmaları alanlarını kapsayan disiplinlerarası akademik çalışmalara yer verir. Bunun yanı sıra tek alana özgü özel sayılar yayımlamak derginin hedefleri arasındadır.

Beşeri ve sosyal bilimlerin ilgili alanlarındaki yeni bakış açılarını akademik çevreye yaymak derginin hedefleri arasındadır. Kapsamını oluşturan konularda uygulamalı ve/veya kuramsal araştırmaların daha geniş bir akademik çevrede tartışılmasını kolaylaştırmayı ve bunları bilim insanlarına ve kamuoyuna duyurmayı amaçlar.