Sayı-7/1 Mayıs 2010 (Number-7/1 May 2010)

İçindekiler / Table Of Contents

  MAKALELER / ARTICLES
MOHAMED DOUCH,The Macroeconomic Effects of Monetary Policy and Financial Crisis
CENK AYGÜL,Agrarian Capitalism: England versus France
MEHMET RATİP,Katechon Over Acheron: Carl Schmitt's Ambivalence and the Sovereignty of Exception
SEVGİ ADAK,Construction of Gendered Identities in Turkish National Memory: 'Our' Women and 'Other' Women in the Stories of Ömer Seyfeddin
RECAİ AKYEL,Günümüz Kamu Denetimi Anlayışının Uluslararası Düzeyde Oluşumu ve Gelişimi ile Türk Kamu Denetimine Yansımasının Değerlendirilmesi
  ELEŞTİRİ MAKALELERİ / REVIEW ARTICLES
H. BAHADIR TÜRK,Bir Dergiyi Konumlandırmak: Birikim
HATİCE YAZGAN,Normatif Güç Kavramı ve Realpolitik arasında Avrupa Birliği'nin Orta Asya Ülkeleri ile İlişkileri

EMİNE UÇAR İLBUĞA,Çokkültürlülük, Ulus-ötesilik ve Kültürlerarası İletişim Yeterliği

  ARAŞTIRMA NOTLARI / RESEARCH NOTES
SEÇİL DEREN van het HOF,Örgütlerin Toplumsal İtibarı ve Ölçümlenmesi
  KİTAP ELEŞTİRİLERİ / BOOK REVIEWS
SELDA ALKAN,Barış Adıbelli, Pax Sinica: Çin'in Dünya Düzeni
ONUR KARAPeter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge
DİDEM ÇABUK,Fatih Keskin ve B.Pınar Özdemir (der.), Halkla İlişkiler Üzerine: Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri
H. BAHADIR TÜRK,Richard Sennett, Yeni Kapitalizmin Kültürü
TANFER EMİN TUNÇ,Paul Starr, The Social Transformation of American Medicine:The Rise of a Sovereign Profession and the Making of a Vast Industry
FAHRİ DİKKAYA,Nevra Necipoğlu,Byzantium Between the Ottomans and the Latins: Politics and Society in the Late Empire
ONUR KARA,Raymond Williams, Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim
  YENİ KİTAPLAR / NEW BOOKS
Türkiye'de Yayınlanan Yeni Kitaplar Temmuz-Aralık 2009
  KRONOLOJİ / CHRONOLOGY
Türkiye ve Dünya Kronolojisi  Temmuz-Aralık 2009
  HABERLER / NEWS
TANFER EMİN TUNÇ,2010 Biennial European Association for American Studies (EAAS) Conference

Katkıda Bulunanlar / Contributors