Sayı-11/1 Mayıs 2014 (Number-11/1 May 2014)

İçindekiler / Table Of Contents

  MAKALELER / ARTICLES
ASLI GÖNCÜ Personality Measurement and Faking:An Integrative Framework
ÖMER TURAN , Rationalization in Weber and Habermas: A Comparative Perspective on a Macrosociological Concept
OSMAN ARAY, Türklerin Etnik Kökenleri, Anadolu'nun "Türk"leşmesi ve Türk Ulusal Kimliğinin Oluşumu
ELA İPEK GÜNDÜZ Kehinde: Floundering between Two Opposite Worlds
  ARAŞTIRMA NOTLARI / RESEARCH NOTES
ŞEVKİ OОULCAN ALKAN , Sosyal Demokrasinin İskandinavyaâ'daki İzdüşümü: Akıncı Vikinglerden Uzlaşı Kültürüne Geçiş
AYLİN ATİLLA , Victorian Scripts, Nostalgic Traces and Romance in Michele Roberts' Fiction
ÖZGE GÜVENÇ , William Blake and William Wordsworth's Reactions to the Industrial Revolution
MURAT SAYIM , Images of Children in Ian McEwan's The Cement Garden and William Golding's Lord of the Flies
  KİTAP ELEŞTİRİLERİ/ BOOK REVIEWS
DARRELL K. SHOMAKER , Jeffrey Bishop, The Anticipatory Corpse: Medicine, Power, and the Care of the Dying.
BAŞAK AĞIN DÖNMEZ , Tamar Sharon, Human Nature in an Age of Biotechnology: The Case for Mediated Posthumanism
  YENİ KİTAPLAR / NEW BOOKS
TEMMUZ-ARALIK 2013 Türkiye’de Yayınlanan Yeni Kitaplar