Sayı-10/2 Kasım 2013 (Number-10/2 Nov 2013)

İçindekiler / Table Of Contents

  MAKALELER / ARTICLES
TEVFİK EKİZ , Dehen Altıner’in Sevgili Üniversite Romanında Kurmaca Gerçeklik Üzerine
ÖZLEM UZUNDEMİR , Challenges to Ekphrastic Poetry: Carol Ann Duffy’s “Standing Female Nude”
AZIN ESHGHI, Unreliable Narrator Trapped in her Narrative: Absence of Meaning in Gilman’s “The Yellow Wallpaper”
ZEYNEP ÖLÇÜ,BETİL ERÖZ–TUĞA Attitudes of University Faculty Towards English Medium Instruction in Turkey
  ARAŞTIRMA NOTLARI / RESEARCH NOTES
MOHAMED M. BENOTMAN , Literary Text Translations: Problematic Aspects of Cultural Barriers
TUĞBA KARABULUT , The Valorization of Nature in William Wordsworth’s “Tintern Abbey”
  YENİ KİTAPLAR / NEW BOOKS
TEMMUZ-ARALIK 2013 Türkiye’de Yayınlanan Yeni Kitaplar